Quạt sưởi gốm NT9023-15- Quạt sưởi mini để bàn sưởi ấm mùa đông

Quạt sưởi NT9023-15 Quạt sưởi ấm mua đông để bàn, phòng ngủ

Dòng điện : 220-240V/50/60Hz
Công suất : 1500W
công tắc : tắt / quạt / thấp / cao
Kích thước sp: 16.5*11*26cm / 1.55 kg

0906219896