Chúng tôi cam kết cung cấp đến khách hàng những sản phẩm vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho các quyết định mua hàng và lựa chọn sản phẩm của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính Chính Sách Bảo Mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của quý khách. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

Thu thập thông tin

  • Khi nhận được đơn hàng, chúng tôi chỉ cần tiếp nhận đầy đủ và chi tiết: Địa chỉ giao hàng, số điện thoại, thông tin xuất hóa đơn nếu khách yêu cầu. Ngoài ra, có thể xin địa chỉ online có thể liên hệ khi cần tư vấn thêm về sản phẩm.

Sử dụng thông tin cá nhân

  • Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công ty với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
  • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
  • Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.
Chính sách bảo mật Dasin
Chính sách bảo mật Dasin

Phương thức bảo vệ

  • Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ  phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Cam kết Bảo mật

  • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Dasin có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
  • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.
  • Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

Hỗ Trợ Khách Hàng